Cột Composite 8*44 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

♣ Kích thước : Ф200 x 1100

♣ Lưu lượng : 0,9 m3/h