Cột lọc Composite 10*54 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

♣ Kích thước : Ф250 x 1400

♣ Lưu lượng : 1,3 m3/h

 

Cột lọc Composite 10*54 (Không bao gồm vật liệu)

Trong kho