Cột lọc Composite 12*52 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

♣ Kích thước : Ф300 x 1320

♣ Lưu lượng : 1,8 m3/h