Cột lọc Composite 16*65 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

 Kích thước : Ф400 x 1620

 Lưu lượng : 3,2 m3/h