Cột lọc Composite 18*65 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

♣ Kích thước : Ф450 x 1620

♣ Lưu lượng : 4 m3/h

Cột lọc Composite 18*65 (Không bao gồm vật liệu)

Trong kho