Cột lọc Composite 9*48 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

♣ Kích thước : Ф225 x 1200

♣ Lưu lượng : 1 m3/h