Showing 13–24 of 607 results

MÀNG LỌC NƯỚC RO & UF CÔNG NGHIỆP

OptiClean B – PWT, dung dịch tẩy cáu cặn Hữu cơ

Liên hệ
- 10.00%

Máy lọc nước Mutosi

Máy lọc nước 9 lõi MP-291

5,210,000  4,689,000 
- 10.00%

Máy lọc nước Mutosi

Máy lọc nước 9 lõi MP-291-NC

5,210,000  4,689,000 
- 10.00%

Máy lọc nước Mutosi

Máy lọc nước DOW Aqualast MP-790A

5,825,000  5,242,500 
- 10.00%

Máy lọc nước Mutosi

Máy lọc nước 9 lõi MP-291M

6,250,000  5,625,000 
- 10.00%

Máy lọc nước Mutosi

Máy lọc nước 9 lõi MP-291M-NC

6,250,000  5,625,000 
- 10.00%

Máy lọc nước Mutosi

Máy lọc nước DOW Aqualast MP-7100A

6,350,000  5,715,000 
- 10.00%

Máy lọc nước Mutosi

Máy lọc nước 8 lõi MP-285MA

6,290,000  5,661,000 
- 10.00%

Máy lọc nước Mutosi

Máy lọc nước 10 lõi MP-7100M

6,350,000  5,715,000 
- 10.00%

Máy lọc nước Mutosi

Máy lọc nước 9 lõi MP-290S

6,325,000  5,692,500 
- 10.00%

Máy lọc nước Mutosi

Máy lọc nước 10 lõi MP-2100S

6,810,000  6,129,000 

6129000

Máy lọc nước 10 lõi MP-2100S

Máy lọc nước Mutosi 10 lõi MP-2100S

Trong kho