Showing all 5 results

Máy lọc nước điện giải nhập khẩu Hàn Quốc Mediqua

Máy lọc nước điện giải ion kiềm AK 2000 ( 9 TẤM ĐIỆN CỰC )

88,500,000 

Máy lọc nước điện giải nhập khẩu Hàn Quốc Mediqua

MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM HY 101 ( 3 TẤM ĐIỆN CỰC )

22,500,000 

Máy lọc nước điện giải nhập khẩu Hàn Quốc Mediqua

MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM HY 4000

Liên hệ

Máy lọc nước điện giải nhập khẩu Hàn Quốc Mediqua

Máy lọc nước điện giải ION kiềm Mediqua AK 5000 ( 5 TẤM ĐIỆN CỰC )

44,500,000 

Máy lọc nước điện giải nhập khẩu Hàn Quốc Mediqua

MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM MEDIQUA ENKION ( 7 TẤM ĐIỆN CỰC )

54,500,000