Showing all 4 results

Máy lọc nước điện giải nhập khẩu Hàn Quốc Mediqua

MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI GIÀU HYDROGEN HY 101 ( 3 TẤM ĐIỆN CỰC )

22,500,000 
- 22.02%

Máy lọc nước điện giải nhập khẩu Hàn Quốc Mediqua

MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI ION KIỀM MEDIQUA ENKION ( 7 TẤM ĐIỆN CỰC )

54,500,000  42,500,000 

Máy lọc nước điện giải nhập khẩu Hàn Quốc Mediqua

Máy lọc nước điện giải ION kiềm Mediqua AK 5000 ( 5 TẤM ĐIỆN CỰC )

44,500,000 

Máy lọc nước điện giải nhập khẩu Hàn Quốc Mediqua

Máy lọc nước điện giải ion kiềm AK-2000 ( 9 TẤM ĐIỆN CỰC )

74,500,000 

74500000

Máy lọc nước điện giải ion kiềm AK-2000 ( 9 TẤM ĐIỆN CỰC )

Máy lọc nước điện giải ion kiềm AK 2000 t

Trong kho