OptiClean B – PWT, dung dịch tẩy cáu cặn Hữu cơ

Liên hệ

VN: Dùng tẩy rửa màng RO sau thời gian sử dụng, tẩy cáu cặn hữu cơ như bùn, rong rêu, vi sinh vật…Hóa chất rửa màng PWT OPTICLEAN B chuyên dụng loại bỏ thành phần cáu cặn hữu cơ, bùn sinh học, hạt cặn vả các axit hòa tan.

OptiClean B – PWT, dung dịch tẩy cáu cặn Hữu cơ

Trong kho