Hạt Nâng PH Calcite

Liên hệ

Giới thiệu hạt nâng PH Calcite

Tên gọi: Hạt Nâng PH

Xuất xứ: USA

Nhà sản xuất : Clack Corporation

Kích thước: 1.4 mm

Tỷ trọng: 1400kg/m3

Đóng bao: 22.7kg/bao

Đặc điểm: Dạng hạt màu trắng , góc cạnh.

Công dụng: Nâng độ PH của nước

Hạt Nâng PH Calcite

Trong kho

error: Alert: Content is protected !!