Showing 1–12 of 42 results

- 15.38%

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Bộ lọc thô 20 inch

1,950,000  1,650,000 
- 18.54%

Hệ thống lọc tổng Clack

Bộ lọc đầu nguồn Clack 1354 CI-01 Carbon

89,000,000  72,500,000 
- 11.11%
189,000,000  168,000,000 
- 11.11%

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Hệ thống lọc tổng 3 cột composite van tự động

27,000,000  24,000,000 

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Hệ thống lọc tổng 3 cột inox van tự động

34,500,000 

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Hệ thống lọc tổng 3 cột composite

16,500,000 

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Hệ thống lọc tổng 1 cột van tự động

8,000,000 

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Hệ thống lọc tổng 2 cột composite

11,000,000 

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Hệ thống lọc tổng đầu nguồn 1 cột inox

6,500,000 

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Hệ thống lọc tổng 1 cột Composite

5,550,000 
- 9.76%

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Hệ thống lọc tổng 2 cột Inox van tự động

20,500,000  18,500,000 
- 7.81%

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Hệ Thống Lọc Đầu Nguồn AOS AQ-1000

128,000,000  118,000,000 

118000000

Hệ Thống Lọc Đầu Nguồn AOS AQ-1000

Trong kho