Showing 1–12 of 27 results

- 21.05%

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Bộ lọc thô 10 inch

950,000  750,000 
- 15.38%

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Bộ lọc thô 20 inch

1,950,000  1,650,000 
- 28.89%

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Cốc Lọc Thô 10 inch (có lõi)

450,000  320,000 

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Cột Composite 8*44 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Cột lọc Composite 10*54 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Cột lọc Composite 12*52 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Cột lọc Composite 13*54 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Cột lọc Composite 14*65 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Cột lọc Composite 16*65 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Cột lọc Composite 18*65 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Cột lọc Composite 21*62 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TỔNG-HỆ THỐNG LỌC THÔ

Cột lọc Composite 9*48 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ