Cột lọc Composite 13*54 (Không bao gồm vật liệu)

Liên hệ

♣ Kích thước : Ф330 x 1375

♣ Lưu lượng : 2,1 m3/h

Cột lọc Composite 13*54 (Không bao gồm vật liệu)

Trong kho